Hodowla Myszy Rasowych Rodentarium, Wroc?aw
  •  
 
Miot S,T,U,W

W Czerwcu w hodowli urodzily a? cztery samiczki. Szcz??liwymi rodzicami zostali:

Miot S: XAKSIMA Halmaus (lh blue) x CIEMI??YK Rodentarium (shs red dom.)

Miot T: CZUCZU Elido (lhs dove tan) x PLATAN Rodentarium (lhs dove tan)

Miot U: AKINA Elido (lha dove tan) x CIEMI??YK Rodentarium (shs red dom.)

Miot W: ATESA Elido (lha dove tan) x CIEMI??YK Rodentarium (shs red dom.)

M?ode w odmianach fawn, red, black, sable, agouti, chocolate.

1 red

Miot R

W dniu 18.05.2012 narodzi? si? Miot R. Szcz??liwymi rodzicami zostal DALIA Rodentarium (shsa dove tan), no?nik red recessive oraz TYBALD Mystic Rodents (shs cinnamon tan), tak?e no?nik red recessive. Klusek jest 11, wszystkie czarnookie. Mo?liwe kolory: red rec., cinnamon, chocolate, black, agouti. 

cinnamon dovr

Fawn recessive

Ostatnio w hodowli urodzi?y si? trzy myszy z odmiany fawn recessive (miot M & miot P). Jest to du?a niespodzianka, jako ?e ma?e by?y szanse na odziedziczenie tego genu w prostej linii przez trzy pokolenia. Fawny (i redy) recesywne to odmiany bardzo rzadkie w Polsce a du?o lepsze od redów i fawnów dominantów. Dlaczego? Myszy z genem Ay (czyli red&fawn dominant) maj? du?e sk?onno?ci do nowotworów i oty?o?ci, natomiast recesywy (gen ee), nie posiadaj?tych tych niepo??danych cech. Dlatego te? powinno si? odchodzi? od rozmna?ania dominantów na rzecz recesywów.

fawn rec fawn rec

Miot P

W dniu 24.03.2012 narodzi? si? miot P. Szcz??liwymi rodzicami zostali CZOSNEK Rodentarium (lhs dove tan) oraz VARIA Mystic Rodents (lh champagne tan). M?odych jest 8 sztuk. W tym jedna fawn recessive.

a a

Miot O

W dniu 22.03.2012 narodzi? si? miot O. Szcz??liwymi rodzicami zostali CZOSNEK Rodentarium (lhs dove tan) oraz AMBA Elido (lhsa blue). M?odych jest 15 sztuk.

a a

Miot M

W dniu 06.03.2012 narodzi? si? miot M. Szcz??liwymi rodzicami zostali EUCHARIS Rodentarium (shs english gold) oraz DALIA Rodentarium (shsa dove tan). M?odych jest gromadka. 

a a

Miot ?

W dniu 05.03.2012 narodzi? si? miot ?. Szcz??liwymi rodzicami zostali EUCHARIS Rodentarium (shs english gold) oraz VARIA Mystic Rodents (lh champagne. M?odych jest gromadka. 

L a

Miot L

W dniu 04.03.2012r. narodzi? si? miot L. Szcz??liwymi rodzicami zostali
DOMINO From MouseHouse (lh blue) oraz DAMIJA LaVender Dream (lhsa blue). M?odych jest oko?o 8-10 z czego jedzen czerwoonoki rodzynek. 


L L

Miot K

W dniu 20.02.2012 narodzi? si? miot K. Szcz??liwymi rodzicami zostali FASTFOOD Cat's Buster (sh pew) oraz OKLAHOMA GIRL Mouse Dreams (sh blue fox. M?odych jest kilka, cz??ciowo czerwono- jak i czarnookie. 

a a

Ciekawostki

Dzisiaj nawiedzi?a nas dzika myszka. Jest to m?ody samczyk, który utkn?? w pustym akwarium na strychu. Oby to by?a jedyna dzikuska lataj??a po strychu :)

a a

Druga ciekawostka to uciekcza YZAARA, który w?lizgn?? si? do terrarium z piestruszkami, co tam wyczynia? mo?na zobaczy? na poni?szych zdj?ciach. :)

a a

Miot J

W dniu 03.01.2012 narodzi? si? miot J. Szcz??liwymi rodzicami zostali APOCALYPTICA Mousollica oraz CHABER Rodentarium. M?odych jest kilka, wszystkie ?adnie chowane przez rodzicielk?.

a s

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384