Hodowla Myszy Rasowych Rodentarium, Wroc?aw
  •  
 
Miot I

W dniu 26.12.2011 narodzi? si? miot I. Szcz??liwymi rodzicami zostali APOSTAZJA Rodentarium i Mouse-Point DOVE ORGY. M?odych jest kilkana??ie.

A a

Weos?ych ?wi?t

rodentarium

Remont

 

W zwi?zku z przenoszeniem zdj?? na inny serwer i ponowne wgrywanie ich do artyku?ów, przez nast?pne kilkana?cie dni dost?p do zdj?? na stronie b?dzie utrudniony.

Jednak, zapraszamy do nowo posta?ego dzia?u GALERIA, gdzie s? dost?pne wszystkie zdj?cia hodowli. :)

Miot H

W dniu 04.11.2011 na ?wiat przyszed? miot H, szcz??liwymi rodzicami zosta?a VOLTA MysticRodents i FARRIS Mystic Rodents. M?odych jest siedem, zarówno czarno jak i czerwnookie.

a a

Miot G

W dniu 31.10.2011 narodzi? si? miot G. Rodzicami zostali Mouse-Point ADELE oraz LOSTEN Mystic Rodents. M?odych jest oko?o 12stu, matka ?adnie i troskliwie si? nimi opiekuje :)

a a

Miot F

W dniu 20.10.2011 narodzi? si? nowy miot F. Szcz??liwymi rodzicami zostali GOYA Micengard oraz CALDER Mystic Rodents. M?odych jest kilkana?cie. Wi?cej informacji, wkrótce w dziale Mioty.

a s

Miot E

Wieczorem, 15.10.2011 na ?wiat przyszed? miot E. Rodzicami zostali ROSZPUNKA FromMouseHouse i FARRIS Mystic Rodetns. Niestety samiczka nie okazywa?a najmniejszego zainteresowania m?odymi, dlatego zosta?y one podrzucone matce zast?pczej (DALIA Fanaberia), której instynkt macierzy?ski nie zawiód? i ?adnie opiekuje si? m?odymi.

a a

Miot C i D

Dzisiaj nad ranem samiczka DOBRUSIA Fanaberia, urodzi?a 10 ma?ych kluseczek miotu C, natomiast DALIA Fanaberia wieczorem wyda?a na ?wiat miot D.  Spodziewamy si? odmian sable i dove sable. Wkrótce wi?cej szczegó?ów w dziale mioty.

a a

Zmiany na stronie

Zapraszam do przejrzenia dzia?ów Samce i Samice. Zosta?y one zaktualizowane o nowy nabytek oraz nowe zdj?cia :)

Tak?e w dziale Plany zosta?y zamieszczone planowane po??czenia na sezon jesienno-zimowy.

ZAPRASZAM! :)

a a

Wystawa, Wroc?aw 2011

W dniach 03-04.2011 PMC zorganizowa?o wystaw? na wroc?awskich targach zoologiczno-botanicznych Inter Zoo-Botanica, odbywaj?cych si? w hali IASE.

Tego dnia do hodowli do??czy?y dwie nowe panienki: Mouse-Point ADELE (shs silver tan) oraz Micengard GOYA (sh blue) oraz kawaler DOMINO From MouseHouse (lh blue). 

Osi?gni?cia:

BEST Litter (miot A)

a a

Miot B

Z dniem 05.07.2011 narodzi? si? Miot B. Rodzicami zostali DOBRUSIA Fanaberia i Artistic COSMOPOLITAN. M?odych jest dziewi?tka. Zarówno Silver jak i Dove w odmianach SH i SHS, self i tan.

a a

Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384