Hodowla Myszy Rasowych Rodentarium, Wroc?aw
  •  
 
Umaszczenia

 

Umaszczenia myszek z grupy Tan:

(Zdj?cia z http://www.hiiret.fi, Opisy wg standardu PMC)

Kolor tanu powinien by? jak najciemniejszy pomara?czowy.
Kolor góry taki jak u innych odmian. Oczy czarne lub czerwone.

AGOUTI TAN (Aat B* C* D* P*)

Kolor powinien by?, ciemno br?zowy w z?otym odcieniu; ticked czarny; oczy czarne.

agouti

 

BLACK TAN (at* B* C* D* P*)

Kolor powinien by? mo?liwie najciemniejszy, z po?yskiem; oczy czarne.

black

 

BLUE TAN (at* B* C* dd P*)

Kolor powinien by? ciemnopopielaty; oczy czarne.

blue

 

CHAMPAGNE TAN (at* bc* C* D* pp)

Kolor powinien by? taki jak szampa?skiego jedwabiu; oczy czerwone.

champ

 

CHOCOLATE TAN (at* bc* C* D* P*)

Kolor powinien by? ciemnoczekoladowy; oczy czarne.

choco

 

CINNAMON TAN (Aat bc* C* D* P*)

Kolor powinien by? taki jak najciemniejszy tan, w rudym odcieniu; ticked br?zowy; oczy czarne.

cinna

 

DOVE TAN (at* B* C* D* pp)

Kolor powinien by? szaro-go??bi; ?rednio intensywny; oczy czerwone.

dove

 

LILAC TAN (at* bc* C* dd P*)

Kolor powinien by? liliowy; oczy czarne.

lila

 

SILVER TAN (at* B* C* dd pp)

Kolor powinien by? w srebrny o bardzo jasnym odcieniu; oczy czerwone.

silver

 

SILVER GREY (at* B* C* D* P* sisi)

silv gr


INNE MO?LIWE ODIANY (nieuznane w PMC)


ARGENTE TAN (at* B* C- D* pp u[p]u[p])

argente


ENGLISH GOLD TAN (at* bb C* D* pp u[p]u[p])

LAVENDER TAN (at* bb C* dd pp u[p]u[p])

LILAC AGOUTI TAN (at* bb C* dd P* u[p]u[p])

BLUE AGOUTI TAN (at* B* C* dd P* u[p]u[p])

 

ZJAWISKO EPISTAZY. jest to zjawisko w któym jeden gen "maskuje" drugi. W przypadku tana, zjawisko epistazy ma miejsce przy myszach z genami Ay oraz ee, gdzie nie wida? tego czy mysz posiada tan. Do takich odmian nale?? sooty red, red dominuj?c i recesywny, mock fawn, fawn. Mo?liwo?? wyst?pienia tanu mo?na sprawdzi? poprzez ??czenie kontrolne czyli mysz, któr? podej?ewamy o wyst?pienie genu at*,  ??czymy z selfem maj?cym aa w genotypie. Np. dove, black, silver, champagne etc, je?li w miocie wyjd? nam myszy tan oznacza to ?e podej?ewana mysz jest tanem. 

U myszy red zjawisko epistazy dotyczy tak?e genu A/*, czyli tickingu (w?os z jasn? ko?cówk?), która jest niewidoczna w przypadku myszy z genem Ay oraz ee.

Wyst?powanie tanu jest równie? trudne do stwierdzenia w przypadku myszy odmiany English Gold (Pink-Eye Cinnamon), o genotypie A/* bb pp.

a

shsa Red dominant, samiec z ukrytym tanem.

1

shs Red recessive, z ukrytym tickingiem (A/*).

1

shs Fawn, samiec z ukrytym tanem.

1

lhsa Sooty Red, samica z ukrytym tanem.

 

 

 

 

 

 


Kontakt
Mail: weidau @ gmail.com
GG: 1100384